معادن مس در پاکستان

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ - وزارت صنعت، معدن و تجارت

ﻣﻌﺪن. : ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن داراي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺎﺧﺼﯿﺴﺖ . ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس،. وﺟﻮد. ﺑﯿﺶ از. 6،00،000. ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. رﺧﺪاد. اﺛﺒﺎت ﺷﺪه، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺘﻨﻮع زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﻠﺰي و ﻏﯿﺮﻓﻠﺰي را. در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ . اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺴﻬﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭼﻨﺪ. ﻣﻠﯿﺘﯽ. و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي،. ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺰرگ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﻠﺰي از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺲ،ﻃﻼ،ﻧﻘﺮه،ﭘﻼﺗﯿﻦ،ﮐﺮوﻣﯿﺖ،آﻫﻦ،ﺳﺮب و روي را.


معرفی معادن ۳۴ ولايات | Afghanistan mineral and extractive industries .

معرفی معادن ۳۴ ولايات. ولايت نيمروز، در جنوبغرب افغانستان و يکى از ولايات بزرگ سرحدى می باشد که در غرب، با ايران و در جنوب، با پاکستان سرحد طولانى دارد و گفته می . معدن مس عینک، یکی از بزرگ ترین معادن مس در سطح منطقه و جهان به شمار میرود که این معدن در۴۰ کيلومترى جنوبغرب کابل، منطقۀ عينک ولسوالى محمدآغه ولايت لوگر.


مس عینک؛ آیا بزرگ ترین پروژه اقتصادی افغانستان شکست خورده .

29 آگوست 2013 . وحیدالله شهرانی، وزیر معادن و نفت افغانستان در صحبتی با رسانه‌ها اخیرا گفته بود که در قرارداد پروژه استخراج معدن مس عینک واقع در ولایت لوگر در فاصله ۳۰ . سپس این خط آهن به سمت شرق افغانستان امتداد یافته و از مسیر جلال آباد و بندر تورخم وارد پاکستان شود که اکنون به دلیل پایین آمدن حجم تولید پروژه، شرکت.


بالای شروع مجدد کار معدن مس عینک گفتگو می شود | افغانستان | DW .

27 آگوست 2013 . کار بالای بزرگترین معدن افغانستان که مس عینک می باشد، به صورت موقت معطل شده است. وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید که نگرانی ها در مورد این که این پروژه اقتصادی بزرگ با خطر مواجه خواهد شد، نادرست می باشند.


آشنایی با مجتمع مس شهربابک (معدن مس میدوک) - عصر مس

این معدن بخشی از کمربند جهانی مس بوده که از صربستان تا پاکستان ادامه دارد و در یک اقیلم نیمه‌بیابانی و معتدل کوهستانی واقع شده است. سابقه استحصال مس در این منطقه به گذشته‌های دور و بنا به روایتی به دوره ساسانیان مربوط می‌شود و آثار کوره‌های ذوب مس و همچنین سرباره‌های حاصل از ذوب در اطراف معدن مشاهده است. میزان ذخیره معدن


پنجمین کانسار مس دنیا در ۷۵ کیلومتری بلوچستان ایران - روزنامه صمت

5 آگوست 2015 . البته به تازگی کارشناسانی از کانادا وارد ایران شده‌اند که باید فرصت انتقال دانش و تجربیات آنها فراهم شود تا معدن و اقتصاد کشور نفع ببرد. از طرفی به عقیده دکتر ریچاردز که به تازگی در ایران حضور یافته بود، هنوز کانسارهای بزرگ مس و طلای ایران کشف نشده است. از طرفی ایران نسبت به پاکستان و افغانستان از.


2011 در ﺳﺎل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن - وزارت صنعت، معدن و تجارت

ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ. 1. وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن. ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن. در ﺳﺎل. 2011. ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺎرﯾﺖ،. زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ،. ﻣﺲ، ﺳﻨﮓ آﻫﻦ،. ﺳﻨﮓ آﻫﮏ و ﻧﻤﮏ ﻏﻨﯽ اﺳﺖ. و. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺷـﻨﺎ. ﺧﺘﻪ. ﺷﺪه. ﺑﺰرگ. ﻣﺲ و ﺳﻨﮓ آﻫﻦ. دار .د. در ﺳﺎل. 2011. ﮐﺸﻮر ﻣﻮاد. ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻓﻠﺰي ﻣ. ﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﮐﺮد . ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺴـﺘﺮده. اي از. اﻧﺮژي دارد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻔﺖ، ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺎز،. ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﻏﺎل.


آشنایی با مجتمع مس شهربابک (معدن مس میدوک) - عصر مس

این معدن بخشی از کمربند جهانی مس بوده که از صربستان تا پاکستان ادامه دارد و در یک اقیلم نیمه‌بیابانی و معتدل کوهستانی واقع شده است. سابقه استحصال مس در این منطقه به گذشته‌های دور و بنا به روایتی به دوره ساسانیان مربوط می‌شود و آثار کوره‌های ذوب مس و همچنین سرباره‌های حاصل از ذوب در اطراف معدن مشاهده است. میزان ذخیره معدن


Farsi.Ru - معلومات مختصر در باره معدن مس عینک

معدن مس عینک در فاصله 30 کیلومتری شهر کابل قرار دارد. این معدن به اساس شواهد موجود باستانشناسی از قبیل خت سنگهای معدنی ذوب شده ، اونگ های میده کردن سنگهای .


Farsi.Ru - دکتر سید مسعود: واگذاری مطلق منابع معدنی افغانستان به .

با سرمایه‌گذاری امریکا روی معادن افغانستان، کشورهای ایران، پاکستان، هندوستان، چین و روسیه فوراً حساس می‌شوند و وارد قضیه می‌گردند. این کشورها نیروهای فراوانی در درون دولت و اپوزیسیون دارند و می‌توانند باعث ناکامی پروژه ها ‌گردند. به همین دلیل است که پروژۀ مس عینک، راه لاجورد، آهن حاجی‌گک، کاسا یک هزار و تاپی ناکام مانده است.


معادن افغانستان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معادن زغال سنگ در یازده محل از جمله ۵ معدن آن قابل استخراج می‌باشد، معدن لاجوردبدخشان دارای ۱۳۰۰تن لاجورد در سرسنگ بدخشان، معدن مس عینک لوگردارای ذخایر آهن ۱۱٫۳ .. چهار معدن مهم این کشور یعنی معادن پنجشیر، یاقوت جگدلک، لعل بدخشان و نورستان بشکل غیر فنی استخراج شده به بازار هندوستان و مارکیت پاکستان بفروش می‌رسد.


فعالیت های انکشاف اجتماعی پروژه انکشاف متداوم منابع طبیعی - وزارت .

برنامه اسکان مجدد معدن مس عینک. خلاصه اجرایی: افغانستان یک کشور محاط به خشکه و کوهستانی است که در جنوب آسیای مرکزی موقعیت دارد. این کشور در جنوب و شرق با پاکستان، در غرب با ایران ، در شمال با ترکمستان، ازبکستان و تاجکستان و در دورترین نقطه شمال شرق با چین سرحد مشترک دارد. کوردینات های افغانستان بین عرض البلد.


آثار پر بهای باستانی در ساحهء معدن مس عینک - رادیو آزادی

12 جولای 2011 . بسیاری آثار باستانی افغانستان در دوران جنگ ها به غارت برده شد و یک مقدار زیاد توسط قاچابران به پاکستان و از آنجا به بازار سیاه بین المللی انتقال یافت. اما امروز نوید ثروت معدن مس عینک، خرابی یا ویرانی گنجینه های تاریخی را تحت الشعاع قرار داده است. به اساس تخمین ها، ارزش ثروت های معدنی افغانستان به شمول.


استخراج خودسر معادن در ولایت خوست | Ariana News

12 آگوست 2013 . کارشناسان می گویند که انواع مختلف فلزات از جمله مس، کلسیت، سلفر و غیره نیز یکجا با سنگ کرومیت در معادن یافت می شوند. انجنیر محمد لایق رییس معادن خوست تایید می کند که استخراج غیرقانونی این معادن و قاچاق آن به پاکستان جریان دارد. به گفته او، دولت تا کنون نتوانسته است جلو اخراج خود سر این معادن و قاچاق.


آیا قرارداد عینک مبنای مطلوب را برای آینده افغانستان . - Global Witness

تقویت/ تحکیم قرارداد عینک- نخستین معامله بزرگ استخراج معدن افغانستان آیا معدن مس برابر با ارزش واقعی آن معامله شده است؟ 1. آیا قرارداد عینک مبنای . ﭼﻳﻥ. ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻥ. ﻫﻧﺩ. ﺍﻳﺭﺍﻥ. ﺩﺍﻳﮑﻧﺩی. ﺗﺭﮐﻣﻧﺳﺗﺎﻥ. ﺑﻠﺧﺎﺏ: ﺫﺧﺎﻳﺭ ﻣﺱ. ﺷﻳﺩﺍ: ﺫﺧﺎﻳﺭ ﻣﺱ. ﺯﺭﮐﺷﺎﻥ: ﺫﺧﺎﻳﺭ ﻁﻼ ﻭ ﻣﺱ. ﻋﻳﻧﮏ: ﺫﺧﺎﻳﺭ ﻣﺱ. ﺑﺩﺧﺷﺎﻥ: ﺫﺧﺎﻳﺭ ﻁﻼ. ﺷﺑﺭﻏﺎﻥ: ﻣﻳﺩﺍﻥ ﻫﺎی ﮔﺎﺯ. ﻗﺭﻩ ﺯﺍﻏﺎﻥ: ﺫﺧﺎﻳﺭ ﻁﻼ. ﻧﻭﺭﺍﺑﻪ ﻭ ﺳﻣﺗﯽ: ﺫﺧﺎﻳﺭ ﻁﻼ. ﺭﺍﻫﻧﻣﺎ:.


گزارش حوزه دریای کابل نسخه ۰. ۴ پل فرشمن توسعه دهلیز منابع .

این گزارش در رابطه به بررسی اسناد قبلی مرتبط به توزیع آب به کابل و معدن مس عینک، و تاثیرات آنها بالای یک ستراتژی رسمی برای حوزه دریای کابل می باشد. . حوزه کلیدی فرعی علیا-لوگر تنها 2.5 فیصد حد اوسط جریان سالانه این حوزه در سرحد با پاکستان را تشکیل میدهد، پنجشیر بصورت تخمینی 14 فیصد، کابل سفلی و شاخه های.


آیا دیدگاه چین در مورد افغانستان پاکستانی شده است؟ | روزنامه 8 صبح

بعدتر، به کمک چین و امریکا، یک دور دیگر مذاکرات در پاکستان برگزار شد. فعال‌تر شدن چین به صورت روشنی تحول در برخوردهای پیکن را نسبت به افغانستان و بحران افغانستان نشان می‌دهد. هنگامی که چین در سال ۲۰۰۷ قرارداد استخراج بزرگترین معدن مس (مس عینک) را به دست آورد، معلوم بود که این کشور فقط و فقط دنبال اهداف اقتصادی.


قرارداد مس عینک جزء 5 قرارداد بزرگ جهان است/ وزارت معدن ظرفیت های .

داکتر ابراهیم جعفری، استاد دانشگاه و زمین شناس، در سمینار "مس عینک، کلیدی برای توسعه افغانستان" اظهار داشت که مس عینک جزو ۵ قرارداد بزرگ جهان است که دولت ظرفیت های لازم برای عقد این قرارداد را نداشت. به گزارش خبرگزاری آوا، آقای جعفری امروز در سمیناری در کابل گفت: دولت در قسمت تحلیل داده هایی که در مورد معدن مس عینک.


افغانستان می خواهد بزرگترین صادر کنندۀ آهن و مس باشد - صدای امریکا

30 ا کتبر 2014 . رئیس جمهور افغانستان می گوید که کشورش این ظرفیت را دارد تا در ۱۰ سال آینده به بزرگترین کشور صادر کننده مس و آهن مبدل شود. . آب های چین و یا هم درگیری های که در اطراف کشورشان دارند مثل کوریای شمالی، هانک کانگ، تایوان و حتا پاکستان مدنظر بگیرید "افغانستان هیچگاهی یک اولویت بزرگ شان شده نمی تواند.".


معادن افغانستان؛ آرزوی سال 2018 امریکا - خبرگزاری دید | خبرگزاری دید

افغانستان علاوه بر ذخایر قابل توجه طلا، نقره و پلاتینیوم، مقادیر زیادی سنگ آهن، یورانیم، روی، تانتال، بوکسیت (سنگ معدن المونیم)، زغال سنگ، گاز طبیعی و مس دارد. فقدان امکانات لوجستیک پایه‌ای مانند جاده‌های هموار و خط آهن برای صادرات سنگ آهن و مس، فساد گسترده، بروکراسی پیچیده و شورش‌های فزاینده، تلاش‌ها برای استخراج معادن را.


چشم داعش به معادن افغانستان

عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه افغانستان صاحب نخستین یا دومین ذخیره بزرگ ماده معدنی ارزشمند لیتیوم در جهان است، عنوان کرد: چین در معدن مس «عینک» و هند در معدن سنگ‌آهن «حاجی گک» افغانستان فعالیت می‌کنند اما هر 2 کشور به بهانه کمبود امنیت در اجرای این پروژه‌ها تاخیر زیادی دارند.


هند، ایران و افغانستان؛ آینده حضور و همکاری در چابهار | Mashreq .

خیر، پاکستان و چین امر واقع را پذیرفته‌اند و منافع ملی ایران را در نظر دارند. بدون چابهار افغانستان و در درجه بعدی آسیای میانه نمی‌تواند به شکوفایی اقتصادی دست یابد. افغانستان دارای بالاترین و ارزشمندترین ذخایر معدنی در منطقه است که هنوز از آن‌ها استفاده نشده صادرات عظیم معادن مس و آهن افغانستان ناچار به‌صورت ریلی و جاده‌ای فقط از.


معادن مس در ایران - سرپوش

28 ا کتبر 2017 . از نظر ذخایر معدنی و فلزات، به‌خصوص مس به‌زحمت ممکن است هیچ کشور دیگری در دنیا را،به‌رغم سنگ‌های معدنی غنی این کشور، قسمت اعظم مسی که در ایران مصرف دارد از روسیه وارد.


معادن مس در پاکستان,

جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان | TRT Persian

9 جولای 2017 . روزنامه نیویورک‌تایمز نیز با انتشار گزارشی در مورد معادن افغانستان، نوشته است که میزان ذخایر موجود در معادن تازه کشف‌شده لیتیوم، آهن، مس، کبالت و طلا در جنوب افغانستان به حدی است که می‌تواند این کشور فقیر را به یکی از مهم‌ترین کشورهای جهان تبدیل کند. میزان لیتیوم این کشور برابر با نفت عربستان گزارش.


گسترش ارتباطات جاده‌ای چین تا افغانستان؛ پکن به دنبال نقش در .

8 مه 2017 . همزمان نگرانی های تروریستی در میان است که به نظر می رسد چین مایل است از طریق حاضر بودن در افغانستان، برطرف کند. از سویی گروه های خشن جدایی طلب در منطقه شین جیانگ چین با طالبان در پاکستان و افغانستان و همپنین گروه های اسلامی در آسیای میانه ارتباط دارند. چین در معادن مس افغانستان سرمایه گذاری زیادی کرده.


Pre:مواد معدنی خرد کردن و سنگ زنی
Next:سنگ های تلفن همراه کوچک خرد کردن دستگاه برای فروش