گیاه نانو ژاپن

نمایشگاه فناوری نانو توکیو (۲۵ الی ۲۷ بهمن ۱۳۹۶),توکیو, - ilikEvents

نمایشگاه فناوری نانو توکیو از ۲۵ الی ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ در شهر توکیو کشور ژاپن برگزار می گردد. ارائه اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تور نمایشگاه فناوری نانو توکیو، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات برای علاقمندان به حضور در این رویدادها.


گیاه نانو ژاپن,

محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی - ستاد نانو

24|تونیک گیاهی پاک کننده و براق کننده مصنوعات چرمی و چوبی . 12| چه ظرفیت هایی برای توسعه فناوری نانو در صنعت نساجی ایران وجود دارد؟ ... ژاپن. 21. 2. 13. پرتغال. 19. 2. 14. سوییس. 18. 2. 15. مصر. 18. 2. امروزه تعداد زیاد متخصصان نانو در ســطوح مختلف علمی و تمرکز تحقیقاتی آنها بــر ابعاد مختلف این فناوری در صنعت.


کاربردهای فن‌آوری نانو در بیمار‌ی‌شناسی گیاهی

14 مارس 2013 . در. ﺑﻴﻤﺎري. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑ. اﺮ. ي. ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﻧﺎﻧﻮ. ﺣﺴـﮕﺮ. ﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ. ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﺳﺮﻳﻊ. ﺑﻴﻤﺎرﮔﺮﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻧﻘﺮه و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ. -. ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎرچ. ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫﺎ و ﺗﻬﻴﻪ. ﺳﻤﻮم. ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﭙﺴﻮل. ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ. ،. ﻛﺎرﺑﺮد دارد . ذرات ﻓﻠﺰي. ﻧﺎﻧﻮ. ﺑﺎزدار. ﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎرﮔﺮﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ،. از ﺑﻌﻀﻲ ﻗﺎرچ. ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫـﺎ و ﮔﻴﺎﻫـﺎﻧﻲ. ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، ﻳﻮﻧﺠﻪ، ﺧﺮدل. ﻫﻨﺪي، ﻣﺎﮔﻨﻮﻟﻴﺎ و ﺧﺮﻣﺎﻟﻮي ژاﭘﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.


تولید «نانو رنگ» ضدباکتری از بذر گل همیشه‌بهار/عرضه آجر سبز .

26 جولای 2017 . محققان پارک علم و فناوری فارس با استفاده از ذرات نانو موفق به ارائه پوشش‌هایی با سه خاصیت آنتی‌باکتریال، تصفیه‌کننده هوا و خود تمیزشوندگی شدند که به گفته آن‌ها نانوذرات استفاده شده در این پوشش با استفاده از بذر یک گیاه دارویی تولید شده است.


نانو پوشش الکترونیکی که روی پوست حس نمی‌شود - العالم

20 جولای 2017 . محققان ژاپنی یک وسیله پوشیدنی الکترونیکی تولید کرده‌اند که بر روی پوست حس نمی‌شود و می‌تواند به مدت یک هفته بدون ایجاد حساسیت بر روی پوست باقی بماند.


نمایشگاه فناوری نانو توکیو (۲۵ الی ۲۷ بهمن ۱۳۹۶),توکیو, - ilikEvents

نمایشگاه فناوری نانو توکیو از ۲۵ الی ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ در شهر توکیو کشور ژاپن برگزار می گردد. ارائه اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تور نمایشگاه فناوری نانو توکیو، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات برای علاقمندان به حضور در این رویدادها.


تکنولوژی جدید ژاپنی در خدمت کاشت میوه و سبزی بدون خاک - رسانه کلیک

20 ژوئن 2017 . آب و مواد مغذی از طریق منافذ نانو که قطری معادل یک میلیونیوم میلیمتر دارند جذب می شوند. در این روش به جای اینکه دانه در عمق خاک کشت شوند، در سطح رویی این فیلم ها کاشته می شوند. از طرفی ریشه های گیاه نیز در سر تا سر قشا رشد می کنند. این روش نوین کشاورزی توسط یوایچی موری یکی از شیمیدانان ژاپنی و بنیان.


استفاده از فناوری نانو برای تغذیه هدفمند گیاهان و افزایش بهره‌وری .

شرکت آکوآ «Aqua»، که در رده صدم فهرست برترین شرکت‌های کارآفرین آمریکا در سال 2017 میلادی قرار گرفته است، به دنبال استفاده از فناوری نانو برای برداشت محصول . داده و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی، محصولات خود را به 40 ایالت آمریکا و شش کشور نروژ، استرالیا، ژاپن، بلغارستان، آفریقای جنوبی و کانادا عرضه نماید.


پایش محصوالت تجاری فناوری نانو در صنعت کشاورزی

انگليس، ژاپن و چين به لحاظ تعداد برند نانویی عرضه شده در بازار پيشرو هستند. نانوذرات. نقره، رس، اكسيد روی و زئوليت در كنار نانوساختارهایی حاوی فسفر، موليبدن، آهن، سدیم. و پتاسيم بيشترین استفاده را در محصوالت كشــاورزی دارند. ازجمله ویژگی های ناشی از. كاربرد این نانومواد می توان به تنظيم رشد گياهان، تأمين مواد مغذی ضروری،.


کاربردهای فن‌آوری نانو در بیمار‌ی‌شناسی گیاهی

14 مارس 2013 . در. ﺑﻴﻤﺎري. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑ. اﺮ. ي. ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﻧﺎﻧﻮ. ﺣﺴـﮕﺮ. ﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ. ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﺳﺮﻳﻊ. ﺑﻴﻤﺎرﮔﺮﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻧﻘﺮه و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ. -. ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎرچ. ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫﺎ و ﺗﻬﻴﻪ. ﺳﻤﻮم. ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﭙﺴﻮل. ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ. ،. ﻛﺎرﺑﺮد دارد . ذرات ﻓﻠﺰي. ﻧﺎﻧﻮ. ﺑﺎزدار. ﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎرﮔﺮﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ،. از ﺑﻌﻀﻲ ﻗﺎرچ. ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫـﺎ و ﮔﻴﺎﻫـﺎﻧﻲ. ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، ﻳﻮﻧﺠﻪ، ﺧﺮدل. ﻫﻨﺪي، ﻣﺎﮔﻨﻮﻟﻴﺎ و ﺧﺮﻣﺎﻟﻮي ژاﭘﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.


تولید «نانو رنگ» ضدباکتری از بذر گل همیشه‌بهار/عرضه آجر سبز .

26 جولای 2017 . محققان پارک علم و فناوری فارس با استفاده از ذرات نانو موفق به ارائه پوشش‌هایی با سه خاصیت آنتی‌باکتریال، تصفیه‌کننده هوا و خود تمیزشوندگی شدند که به گفته آن‌ها نانوذرات استفاده شده در این پوشش با استفاده از بذر یک گیاه دارویی تولید شده است.


نانو پوشش الکترونیکی که روی پوست حس نمی‌شود - العالم

20 جولای 2017 . محققان ژاپنی یک وسیله پوشیدنی الکترونیکی تولید کرده‌اند که بر روی پوست حس نمی‌شود و می‌تواند به مدت یک هفته بدون ایجاد حساسیت بر روی پوست باقی بماند.


صافی مو با محصولات نانو - آپارات

انستیتو نانو گلوبال ارائه دهنده انواع خدمات تراپی،احیا،صافی مو و ریباندینگ با محصولات نانو و گیاهی 021-26155126 nanoG .nanoglobal. 21 مرداد 1396. تبلیغات · کراتینه مو · ترمیم مو · صافی مو. بستن. نانوگلوبال دنبال کردن. برای دنبال کردن کانال "نانوگلوبال" و استفاده از سایر امکانات در سایت عضو و یا وارد شوید.


طراحی یک نانو ترکیب گیاهی جدید از کدوحلوایی برای ترمیم سوختگی .

در اين تحقيق، به بررسي يک نانو ترکيب گياهي زمينه و هدف: جديد از کدوحلوايي و نانو سيلور در ترميم سوختگي پوستي در موش هاي سوري نر، پرداخته شده است. 125،250 و500 و عصاره هيدرواتانولي%50،% 70ppmدر اين تحقيق، موش هاي سوري نر از نژاد آلبينو، به ترتيب در 8 گروه 8 تايي، نانوذرات نقره با غلظت هايمواد و روش ها: 125 و عصاره.


ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ روش ﺳﺒﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه

ﻣﺪل shimadzu. UV2550. ﺳﺎﺧﺖ. ژاﭘﻦ. در. ﻣﺤﺪوده. 300 -700. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮ ذرات. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دور rpm. 12000. ﺑﻪ ﻣﺪت. 15. دﻗﻴﻘﻪ. ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ ذرات. : ﻧﺎﻧﻮ. ذرات ﻧﻘﺮه. ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه از. ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻣﺮزﻧﺠﻮش ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ،. ﺧﻮاص ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﺧﻮاص اﭘﺘﻴﻜﻲ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و رﻳﺨﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه.


تلاش برای تولید داروی گیاهی ضد سرطان کبد - شبکه خبر

14 سپتامبر 2017 . پژوهشگران دانشگاه تهران با دستیابی به نانو داروی هوشمند ضد سرطان کبد بر پایه گیاهان دارویی، درصدد تولید صنعتی و تجاری‌ سازی این محصول هستند.


Origanum vulgare - مجله علمی شیلات ایران

چکیده. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد باکتری عصاره آبی. -. الکلی. سرشاخه. های گیاه مرزنگوش. و. نانو. عصاره آن. روی باکتری. استرپتوکوکوس اینیایی،. Streptococcus iniae. ، عامل استرپتوکوکوزیس. در. ماهیان. و مقایسه آن با. اثر. فلورفنیکل و نانو. فلورفنیکل بود. نتایج نشان داد. که. غلظت مهار رشد و کشندگی با. عصاره مرزنگوش.


نانو تکنولوژی - ویکی‌کتاب

نانو سنسورها می‌توانند با کنترل دقیق وگزارش دهی به موقع نیازهای گیاهان به مرکز پردازش اطلاعات سیستم را در نگهداری محصولات یاری نماید. - ایجاد گلخانه‌های . کاربردهای نانو در گیاه پزشکی: - کنترل فعالیت‌های اجزای . در سال ۲۰۰۲ کشوری مثل ژاپن ۱۵۰۰ میلیون یورو در تحقیقات در زمینه فناوری نانو صرف کرده است. تحقیقات در زمینه.


پرفسور دانشگاه ایباراکی ژاپن از واحد علوم و تحقیقات بازدید کرد - وب .

10 سپتامبر 2017 . پرفسور ایتو از دانشگاه ایباراکی شهر هیتاچی ژاپن با حضور در واحد علوم و تحقیقات ضمن شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه آقای بهرام.


درختچه های مینیاتوری ژاپنی بونسای بونسای یا درختچه - کلوب

12 نوامبر 2010 . بونسای در اصل واژه ای ژاپنی و به معنی کاشت گیاهان در گلدانهای کم عمق است . به این ترتیب که گیاه در گلدانهایی کم عمق با خاک کم و در شرایط محدود کننده از نظر رشد قرار میگیرد و با آرایش زیبا وتربیت صحیح به درختی مسن ولی کوچک تبدیل می شود. برای تحقق این هدف تمام قسمتهای گیاه اعم از ریشه ها، تنه، شاخه ها،.


سنتز گیاهی نانوذرات نقره با استفاده از گیاه دارویی پنیرک

نانو. ورق،. هاي. نقره. را. با. ایتفاده. از. عصاره. گیاه. Infundibuliformis Crossandra. تهی، و خاصی. ضدمیکروب آن را برری كردند. همچاین كریم و همکاران نیز. نانوذرات نقره را از . از گياه پنيرک به روش شيمی سبز. در محدوده. 077. -. 377. نانومتر. تعیین. اندازه. و. مورفولوژي. نانوذرات. ب،. وییل، میکرویکوپ. الکترون نگاره. ) XL30, Philips, Japan.


بایگانی‌ها ژاپن - صنایع رنگ و رزین

19 جولای 2017 . نیازمندی کار-نیازمندی املاک-نیازمندی خودرو-نیازمندی مواد اولیه-نیازمندی صنایع- · صنایع رنگ · صنایع رزین · پوشش های صنعتی و کامپوزیت · نانو پوشش ها · ریپورتاژ · مقالات.


روی بر فعالیت کبد، کلیه و پانکراس در بلدرچین ژاپنی ذرات اکسید .

6 مه 2015 . چکیده. زمینه مطالعاتی: نانو. ذرات. اکسید روی می. تواند در فعالیت کبد، کلیه و پانکراس بلدرچین ژاپنی مفید باش. د. هدف: ه. دف. از انجام این تحقیق ارزیابی. اثرات سطوح مختلف نانو. ذرات اکسید. روی بر عملکرد کبد، کلیه و پانکراس در. ب. لدرچین. ها. ی. ژاپنی بود. روش کار: برای این منظور تعداد. 75. قطعه جوجه یک.


مقایسه سمیت نانو ذرات نقره تجاری و نانوذرات نقره سنتز شده به روش .

24 فوریه 2015 . ﻛﺎرﺑﺮدي از ﺗﻴﺮ ﺗﺎ دي ﻣﺎه ﺳﺎل. 1393. در ﮔـﺮوه. زﻳﺴﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان. -. ﺷﺮق ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ . در. اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ. ذرات ﻧﻘﺮه زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑـﺎﻻ از. روش رﺳﻮب. ﮔﺬاري ﺑﺎ اﺣﻴﺎي ﻳﻮن. ﻫﺎي ﻧﻘﺮه. AgNO3 (Merck KGaA,. Darmstadt, Germany). ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﺑـﺮگ ﮔﻴـﺎه اﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس اﻧﺠـﺎم. ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﻘﺪار gr. 50. از ﺑـﺮگ ﮔﻴـﺎه را ﺑـﻪ.


گیاه نانو ژاپن,

اصل مقاله (442 K)

آﻫﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎه دارﻧﺪ. ،. اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد. آﻫﻦ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﻧﺎﻧﻮ. اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ ﮔﻨﺪم ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ارزش. ﺗﻐﺬﻳﻪ. اي آن از ﻧﻈﺮ آﻫﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺷﻮد . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧﻪ، ... ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮداﺷﺖ. ﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺔ. ﺻﻔﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺠﺪال و آﻫﻦ از. دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ. ١. ﻣﺪل. AA-670. ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ. ﺷﻴﻤﺎﺗﺰو ژاﭘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ. CGR2. 2.


Pre:جعبه دستگاه آب معدنی
Next:فک آهن سنگ شکن در گجرات